Bra att det tar tid att få bort gravsten menar länsstyrelsen

1:45 min

Det kan ta många år att få gravsten borttagen efter att en gravrätt årerlämnats – det är bra att det tar tid menar länsstyrelsen.

På Hvilans begravningsplats i Karlshamn är det så lång kö för att ta bort gravstenen att det är upp till sex års väntetid, och många är missnöjda.

Men från länsstyrelsen så säger man att man tycker att det är bra att det inte går för fort. 

– Ur kulturmiljö synpunkt tycker vi att det är bra att begravningsplatserna inte ändras för mycket och för fort.  Att man inte tar bort en sten här och en sten där för alla de borttagningarna tillsammans gör att de kulturhistoriska värdena han försvinna, säger Ulrika Haraldsson är länsstyrelsens bebyggelseantikvarie för bland annat kyrkogårdar.

Så ni från länsstyrelsen tycker att det är bra att det tar tid?

– Ja så kan man säga, vi tycker att det är bra att inte förändringarna sker för fort, säger Ulrika Haraldsson.

Vad säger du till någon som återlämnat sin gravrätt och är besviken över att stenen inte blir borttagen?

– Då säger jag att jag hör vad du säger. Det är inte ditt ansvar längre, du har lämnat tillbaka gravrätten och jag stöter på församlingen nu att det är deras ansvar att se till att de sköter begravningsplatsen, säger Ulrika Haraldsson.