Ödehus

Regionen kartlägger tomma hus i Kalmar län

2:12 min

Just nu pågår en kartläggning av antalet tomma fastigheter i Kalmar län. Regionen har som mål att fler hus ska bli bebodda och att fastighetsägare som vill fylla sina lokaler med verksamhet ska få stöd.

– Ju mer folk som bor på landsbygden desto bättre är det. Jag tror inte att ett antal stora tillväxtmotorer kan driva Kalmar län utan vi måste jobba med tillväxt i hela länet, säger Daniel Granello, som är landsbygdsutvecklare vid Region Kalmar län.

Genom kartläggningen vill man också skaffa sig kunskap om antalet fritidsboende i Kalmar län, en målgrupp som Kalmar län skulle kunna utnyttja mer som en resurs enligt Daniel Granello.