KVINNOVÅLD

Utväg Skaraborg vill visa vägen ur våldet

1:16 min

Enligt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, är 85 procent av dem som misstänks för misshandel av kvinnor män. På Utväg Skaraborg kan både den utsatta och den våldsamma få hjälp.

Lars Andersson på Utväg Skaraborg säger att en start för att lämna ett våldsamt liv bakom sig är att samtala om varför man tar till våld och förstå varför man är våldsam. 

Utväg vill erbjuda både den utsatta parten och den som misshandlar hjälp bort från våldet. 

– Ofta tar männen själva kontakt med oss, men om man lever kvar i relationen kan det vara ett krav från partnern att söka hjälp. Ibland får vi samtal från vårdcentral, socialtjänst eller polisen.