Västervik

Mystiskt lukt gör att Västerviks kommun överger förskola

1:19 min

De senaste veckorna har barnen på förskolan Kräftan i Västervik fått vara ute eller i ett tält på gården på grund av fukt och dålig lukt i lokalerna.

Inledningsvis var misstanken mögel, men de mätningar som gjorts visar att det inte handlar om mögel.

– Den visar inte på några skadliga partiklar i luften, det är en normal luftkvalitet, säger Magnus Bengtsson som är Barn- och utbildningschef i Västerviks kommun.

Trots att luften enligt de mätningar som gjorts är okej så väljer kommunen att överge lokalen. Efter sommaren kommer en paviljong att finnas på plats där barnen får gå.