NU-SJUKVÅRDEN

NU-sjukvårdens ledning: Nu måste personalen minska snabbt

1:01 min

Situationen är mycket allvarlig, och nu måste cheferna skärpa sig för att få ner antalet tjänster – och det ska gå snabbt. Det är budskapet från NU-sjukvårdens ledning.

Det är fortfarande ungefär 140 helårstjänster som måste bort innan sommaren för att få budgeten i balans och nu börjar det bli bråttom.

Sjukhusdirektören Björn Järbur och ekonomichefen Sven Florström skriver i sin månadsrapport för mars att "organisationen måste lära sig att ekonomiska ramar måste hållas" och att "under lång tid har det tyvärr varit acceptabelt och, utifrån vissa medarbetares perspektiv, även önskvärt att sätta sig emot denna typ av kulturförändring".

I tisdags fick cheferna i uppdrag att identifiera och avveckla tjänster som ligger utöver budgeten, och det ska redovisas senast på onsdag i nästa vecka.