I dag släpps Mueller-utredningen

2:27 min

I dag släpps den så kallade Mueller-utredningen om misstänkt rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet år 2016. Här är en kort bakgrund om vad utredningen handlar om.

Redan under år 2016 började amerikanska myndigheter undersöka misstankar om att Ryssland med olagliga medel försökte påverka det amerikanska valet till Donald Trumps fördel - och att det skedde i samröre med hans kampanj.

När Donald Trump efter valet också avskedade FBI-chefen James Comey som höll i undersökningarna tillsattes en särskild utredare - Robert Mueller. Han fick dessutom i uppdrag att undersöka om presidenten genom sitt agerande försökt förhindra rättvisans gång.

Sen dess har 34 personer åtalats för olika brott. Majoriteten av dem är ryssar, men bland de sju amerikaner som åtalats står många nära presidenten. Det gäller till exempel hans tidigare advokat, Michael Cohen, och hans kampanjchef, Paul Manafort. Men ingen av dem har åtalats för att hjälpt Ryssland att påverka presidentvalet.

Rapporten lämnades till justitieministern William Barr i slutet av mars. Och hittills är det bara William Barrs sammanfattning av rapporten som offentliggjorts. Enligt den står det klart att Ryssland försökt påverka valet - men det finns inga bevis för att presidenten eller hans medarbetare hjälpt till i försöken.

I sammanfattningen står att Muellers utredning varken friar eller fäller presidenten för att ha försvårat utredningen, men enligt William Barr räcker heller inte bevisen för att åtala presidenten.

Men alla litar inte på justitieministern, som ju tillsatts av Donald Trump, utan har krävt att få se rapporten i sin helhet. Nu ska rapporten till slut offentliggöras - men i en redigerad version där en del material tagits bort, bland annat av integritetsskäl. Och hur mycket material som tagits bort, det kommer att påverka hur rapporten tas emot av oppositionen.