Även korta flygresor

Myndigheters flygutsläpp fortsätter öka

1:11 min

Statliga myndigheters utsläpp av koldioxid från flygresor ökade förra året för andra året i rad, visar Naturvårdsverkets senaste redovisning till regeringen.

– Det gäller både de långa och de korta flygresorna, alltså en generell ökning av de här utsläppen, säger Martin Påhlman, chef för miljömålsenheten på Naturvårdsverket.

De närmare 190 statliga myndigheter som årligen redovisar sina utsläpp till Naturvårdsverket släppte tillsammans ut nästan 102 000 ton koldioxid förra året.

Martin Påhlman ser det framför allt som anmärkningsvärt att även de korta flygresorna under 50 mil ökar. Där finns alla förutsättningar att flytta över fler resor till tåg, menar han.
 
– Här skulle vi verkligen vilja se en positiv trend i stället för den här negativa trenden.

Bland de myndigheter som stod för de största utsläppen per anställd från korta flygresor finns flera med kontor långt från Stockholm eller med verksamhet på flera orter, som till exempel Tillväxtanalys, Boverket och Folkhälsomyndigheten. 
 
Som Ekot rapporterat tidigare är det lärosätena som står för de totalt största utsläppen. Lunds universitet gick förra året om Uppsala universitet i utsläppstoppen – bara Karolinska institutet släppte ut mer. Tittar man däremot på utsläpp per anställd hamnade även förra året ett antal mindre myndigheter i topp, som ofta jobbar med internationella frågor.

Att inte fler resor flyttas över till tåg eller ersätts med digitala möten hos statliga myndigheter är ett problem, anser Martin Påhlman.
 
– Vi tycker att de statliga myndigheterna borde kunna gå före i det här sammanhanget och vidta åtgärder för att minska utsläppen. Framför allt på de korta flygresorna borde det vara möjligt för flera, säger han.

Naturvårdsverket föreslår i sin rapport att regeringen sätter upp mål för myndigheternas utsläpp från tjänsteresor med flyg för att skynda på arbetet och uppmanar återigen regeringen att göra det möjligt för myndigheter att klimatkompensera.
 
– Vi tycker att det vore bra att se över reglerna och samtidigt göra en bedömning av vilka kriterier som ska gälla för klimatkompensationen, så att den har ett positivt bidrag, säger Martin Påhlman, chef för miljömålsenheten på Naturvårdsverket.