Tobaksavvänjning

Motivationen en stark faktor för den som ska sluta röka

1:38 min

Försäljningen av nikotinläkemedel har de senaste tio åren ökat stadigt i hela landet. Det är en utveckling som glädjer tobaksavvänjare.

– Vi vet att chansen att lyckas sluta röka ökar betydligt om man använder sig av nikotinläkemedel i kombination med stödjande samtal, säger Margareta Sandström, diplomerad tobaksavvänjare i Västervik.

Men alla håller inte med. Farhad Habibi i Växjö har rökt i över 40 år och har inte lyckats sluta trots hjälpmedel.

– Jag har provat allt men det går inte, konstaterar han.