Screening för prostatacancer kan bli verklighet

1:30 min

Inom några år skulle det kunna det bli aktuellt med screening för att upptäcka prostata-cancer hos män, den bedömningen gör Socialstyrelsen i en rapport till regeringen.

I somras gick dåvarande socialministern, Annika Strandhäll, ut förklarade att regeringen vill ha ett screeningprogram för prostatacancer. Det gjorde hon i samband med att regeringen anslog 8,4 miljoner till de regionala cancercentrumen (RCC) för att förbättra arbetet med de så kallade PSA-proven för prostatacancer.

Men Socialstyrelsen avråder hälso- och sjukvården från att införa screening för prostatacancer med hjälp av PSA-prov.

Samtidigt står det i rapporten som kom tidigare i veckan, och som Svenska Dagbladet uppmärksammat, att ett nationellt screeningprogram för prostatacancer skulle kunna vara aktuellt inom fem år. 

Socialstyrelsen pekar på att det under de senaste åren kommit flera tester som i kombination med PSA-provet kan identifiera män med prostatacancer som kräver behandling och att de testerna nu utvärderas i flera studier. 

När studierna är klara är Socialstyrelsen öppen för att utreda screening för prostatacancer på nytt. 

I rapporten står det också att inom fem år kan även lungcancer bli föremål för screening. 

I ett lite längre perspektiv bedömer Socialstyrelsen att generella screeningtest för cancer kan införas, genom att blod, saliv eller andra kroppsvätskor analyseras för att spåra cancermarkörer.