Muellerapporten skapar nya frågeställningar

1:57 min

Debatten om rysslandsutredningen har tagit ny fart i USA efter att Robert Muellers rapport nu är offentlig. Vissa pusselbitar har fallit på plats, men rapporten har samtidigt väckt många nya frågor.

I sin text avslöjar Robert Mueller detaljer om en rad kopplingar och kontakter mellan ryssar och Trumpkampanjen.

Bland annat gäller det Donald Trumps affärsintressen i Ryssland, erbjudanden från ryssar att hjälpa kampanjen och försök från Trumpkampanjen att anordna möten med representanter för ryska myndigheter.

Ingen av de kontakterna bedöms som kriminella av Mueller.

Den frågan som väckt störst uppmärksamhet handlar om Trumps misstänkta försök att förhindra rättvisan.

Runt tio händelser, som bland annat inkluderar att Trump ska ha bett sin chefsjurist att ljuga, att han försökte påverka den dåvarande FBI-chefen James Comey och att han ville sparka utredaren Robert Mueller, står att läsa i rapporten.

Muller skriver att han avstått från att avgöra om presidenten genom sitt agerande begått en kriminell handling, eftersom en sittande president inte kan åtalas enligt justitiedepartementets riktlinjer.

En hel del kritik riktas nu mot Trumps nye justitieminister, William Barr, som av Demokraterna anklagas för att ha vilselett allmänheten.

Kritiken grundar sig delvis på att Barr själv tog på sig rollen att frikänna Donald Trump när det gäller hindrade av rättvisan.

Demokraterna menar att den frågan inte alls ska avgöras av den politiskt tillsatte Barr, utan snarare av kongressen.

Även Robert Mueller skriver i sin rapport att kongressen har en konstitutionell möjlighet att bedöma och avgöra en sådan fråga.

– Frågan om riksrätt finns fortfarande på bordet, sa justitieutskottets ordförande i representahuset, Jerry Nadler.

Demokraternas ledare har däremot upprepat att de anser att riksrätt, för tillfället, inte är önskvärt.

Debatten lär fortsätta, justitieminister Barr kommer inom kort vittna i kongressen och utredaren Robert Mueller har också kallats till kongressförhör.

I Muellerrapporten avslöjas också att det pågår 14 utredningar på åklagarmyndigheter runtom i USA som lämnats över från Rysslandsutredningen.

Innehållet i tolv av de utredningarna är okända för allmänheten.