Grym Tokyo-hetta stor utmaning inför OS

6:41 min

Tokyos hetta i kombination med luftfuktigheten kommer att ställa till det för idrottarna i nästa års OS.

Om drygt ett år är det dags för sommar-OS i Tokyo. Den 24 juli 2020 sker invigningen och det väntar stora fysiska utmaningar för deltagarna på grund av de yttre förhållandena.

Per Andersson är en av chefsläkarna på SOK (Sveriges olympiska kommitté), och ansvarig truppläkare på plats i Tokyo under OS. 

– En av våra största utmaningar är nog klimatet och den värme och luftfuktighet som våra idrottare kommer att utsättas för. Jämfört med Rio de Janeiro-OS (2016) är det här sannolikt en nivå till vad gäller den utmaningen, säger Per Andersson och fortsätter:

– Man pratar om 30-35 grader och det i kombination med väldigt hög luftfuktighet. I och med den höga luftfuktigheten får du svårare att avge värmen som bildas under din fysiska ansträngning, säger Per Andersson.

Andersson menar att uthållighetsgrenarna främst kommer att drabbas av värmen och luftfuktigheten.

– Men även idrotter där vi har lång tid utomhus, till exempel golf, där ser vi de största utmaningarna. Ju kortare arbeten vi har desto mindre utmaning blir det, kan man säga.

Lyssna på hela inslaget – där Per Andersson berättar om vilka grenar som kan få det extra svårt under Tokyo-OS – och vilka planer Sverige har för att underlätta för idrottarna.