Miljardsatsning

Resenärerna ser fram emot ett spår till

1:50 min

Idag är spåret mellan Ängelholm och Helsingborg fulltrafikerat. Men nästa år inleds bygget av ett nytt spår. Hör vad pendlarna har upplevt och projektledaren om tågtrafikens framtid.

Förhoppningsvis kommer jag slippa att komma för sent till skolan.

Vi kommer att få kortare restid och bättre punktlighet.

Som P4 Kristianstad tidigare rapporterat så planeras arbetet att inledas år 2020 för att stå klart 2024. Nu i april vinner planen laga kraft.