Nya riktlinjer för eldningsförbud på väg

1:56 min

Ett eldningsförbud kan se olika ut beroende på var i landet det har utfärdats. Nu arbetar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med att ta fram gemensamma riktlinjer.

Det är länsstyrelser och i vissa fall även kommuner som utfärdar eldningsförbud. 

Att det saknas gemensamma riktlinjer blev enligt Martin Petersson, som är krisberedskapssamordnare på länsstyrelsen i Blekinge, extra tydligt under förra årets torra sommar.

– I vissa län kunde man grilla med både kol och gasol medan det var förbjudet i andra län säger han.

MSB räknar med att kunna publicera ett vägledande dokument i mitten av maj. Martin Petersson är en av dem som deltagit i arbetet.

– Min förhoppning är att vi ska få fram en gemensam terminologi och att eldningsförbuden ska se ut på ungefär samma sätt över hela landet, säger han.