Filmen ”Klimatsmart mat” vann

4:21 min

Håll Sverige Rents tävling för unga reportrar är avgjord.

Tre gymnasieelver från Kalmar tog hem första priset. Vinnarna Karin Martinsson, Fabian Levén och Ammy Björk får också möjligheten att tävla internationellt i mot Unga Reportrar, Young Reporters for the Environment, från 34 andra länder runt om i världen. Filmen heter ”Klimatsmart mat” och handlar bland annat om vad man ska äta under årets olika årstider.

Juryns motivering: 

”Filmen är kärnfull och tar ett ambitiöst grepp om en viktig fråga där humor, kreativitet och skickliga klipp gör informationen lätt att ta till sig. Filmen är originell och inspirerande med en enkel och genial form. Filmen visar, om än i liten skala, att kunskapsluckor om säsongsmat finns och informerar samtidigt om lösningar. Juryn är eniga om att denna härliga och samtidigt mycket proffsiga film är 2019 års totalvinnare.”