Tobaksavvänjning

Motivationen - en stark faktor för den som ska sluta röka

1:38 min

Försäljningen av nikotinläkemedel har de senaste tio åren ökat stadigt i hela landet. Det är en utveckling som inte förvånar tobaksavvänjare.

Samtidigt är en stark motivation att sluta använda tobak något av det viktigaste för en långsiktig framgång vid avvänjning. Läkemedel är inget måste, men kan vara ett stöttande komplement.  

Vi vet att chansen att lyckas sluta röka ökar betydligt om man använder sig av nikotinläkemedel i kombination med stödjande samtal, säger Margareta Sandström, diplomerad tobaksavvänjare i Västervik.