Jakt på statens mark

Älgjakt i fjällen kan ha varit illegal i decennier

1:56 min

Länsstyrelsen i Jämtland kan ha medverkat till att älg jagats illegalt på statens mark på renbetesfjällen sedan 1987, skriver tidningen Svensk jakt efter en granskning.

Länsstyrelsen har, via samebyar och fjällägenhetsinnehavare, sålt gästjaktkort (årsjaktgästbevis) för älgjakt på statens mark till jaktgäster, främst hos samebyarna.

Det är omfattningen och formerna för det här och konsekvenserna för andra jaktupplåtelser på statens mark i fjällen som väcker frågetecken.

Det är bara samebyarna som har tilldelning av älg i renbetesfjällen. De delar jakträtten med fastighetsägaren staten, men staten jagar inte. Så statens företrädare länsstyrelsen har upplåtit sin del av jakten till gästjägare hos samebyarna genom att sälja gästårsjaktkort. 

Länsstyrelsen ska utreda sig själv

Totalt såldes 385 gästkort för älgjakt på renbetesfjäll i Jämtland förra hösten. Gästårsjaktkort kostar 500 kronor och det finns ingen begränsning på hur många jaktgäster man får ta med.

Flest gästjägare, 85 stycken, löste förra hösten gästkort inom Njaarke sameby som nyttjar statens mark inom Åre och Krokoms kommuner som åretruntmarker för sin renskötsel.

Svensk Jakt har uppgifter om att samebyar även säljer älgjakt på statens marker, vilket inte är tillåtet. Uppgifter som bekräftas av flera tjänstemän på länsstyrelsen Jämtland.

Varje höst blir också stora arealer fjällmark avlyst för småviltjakt med hänvisning till samebyarnas älgjakt, vilket inneburit att många ripjägare som vill jaga i fjällen tvingats avstå jakt de första veckorna.

Nu ska Länsstyrelsen i Jämtland granska sig själv och utreda om de upplåtit jakt som de inte har rätt att upplåta.