Örebro

Tar krafttag mot svart uthyrning

1:51 min

Bostadsbolaget Örebrobostäder har sedan 2015 sagt upp över 500 kontrakt där hyresgästerna hyrt ut svart. Det enligt tidningen Hem och Hyra.

I många av fallen är det tips från närboende som lett till uppsägningarna säger Anna Karin B Magnusson som är bosocialchef vid Örebrobostäder.

 – Indikationerna på att det förekommer olaga uthyrning kan ju komma på olika sätt, men det bygger ju på tips ofta. Till exempel från grannar, eller att vår egen personal noterat att allt inte står rätt till. Det kan vara fel person som felanmäler något i lägenheten till exempel.

Omkring 150 lägenhetskontrakt per år eller drygt 500 alltså sedan oktober 2015 har Örebrobostäder sagt upp till följd av svart uthyrning.

Bolagets lediga bostäder, runt 2000 årligen av beståndet på 23 000, har därmed ökat och bidragit till att korta väntetiderna i bostadskön.

Och vilka som har hyrt ut svart och nu förlorat sina kontrakt skiljer sig väldigt mycket säger Anna Karin B Magnusson.

 – Det kan handla om föräldrar som hyr ut till barn. Det kan handla om att man hyr ut till släktingar och vänner som man vill hjälpa. det finns också fall av organiserad verksamhet och tar pengar emellan, Men det skulle vi inte säga är den stora gruppen utan det kan se väldigt olika ut.

Hur ser marknaden ut för hyreskontrakt i Örebro?

 – Vi vet att det finns en marknad för kontrakt men vi tror att den organiserade kriminella verksamheten ser lite annorlunda ut i storstadsområdena.