Orsakar hälsoproblem

Fler farliga småpartiklar i Stockholms luft

1:21 min

De farliga småpartiklarna längs vägarna som orsakar stora hälsoproblem i våra tätorter ökade i Stockholm under årets första månader, jämfört med samma period förra året.

En förklaring är det torra vintervädret det säger Michael Norman, miljöutredare på Stockholms miljöförvaltning.

– Det är mycket beroende på vädret, tajmingen, partiklarna kommer ju bara upp när körbanan är torr så att hur de torra perioderna ligger är väldigt viktigt, så att vädret styr väldigt mycket, säger Michael Norman, miljöutredare på Stockholms miljöförvaltning.

I början av vintern var det väldigt halt i Stockholm vilket ledde till att det sandades mycket, något som sen gjort att det varit ovanligt dammigt under den fortsatt torra vintern.

De små PM10-partiklarna, som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar, rivs upp av dubbdäck på asfalt, men ökar också när det sandas mycket. Mängden partiklar ökade med drygt tio procent under årets första tre månader jämfört med förra årets första kvartal, på den riksbekanta Hornsgatan, trots dubbdäcksförbudet där.

Stockholm har i år börjat städa upp gruset tidigare än vad man brukar, dessutom spolas gatorna sen några år tillbaka med dammbindningsmedel för att minska spridningen av partiklar, det säger Michael Norman.

– Man lägger ut en saltlösning som hindrar de från att virvla upp, så då sänker man halterna under de värsta timmarna varje dag, så det är en bra åtgärd på kort sikt.

Om man radikalt ska förbättra luften, och även bli av med den hälsofarliga kvävedioxiden så finns det bara en sak att göra enligt Michael Norman.

– Ska man sänka för hela befolkningen hela året, då krävs det att man gör mer drastiska åtgärder. Vi har ju haft en dubbdäcksminskning och den har tydlig effekt på halterna men sen är det ju minska vägtrafiken där folk vistas det skulle påverka alla typer av luftföroreningar vi har i Stockholm nästan.

Trängselskatten påverkar trafikmängden tydligt, det säger Michael Norman som också menar att stadsplanering är en viktig pusselbit för att bli av med exponeringen av den hälsofarliga luften:

– Det är de smala gatorna, där har vi tidvis höga luftföroreningar men på gatan bredvid där är det låga halter där det inte går någon trafik. Man ska inte ha samma platser som trafiken går där människor vistas, då är problemet mycket mindre när det gäller negativ hälsa.