Försök till förändring

Ungas psykiska ohälsa i fokus

1:41 min

Under tisdagen drog Länsförsäkringar på Gotland igång vad de kallar en rörelse, Mind Shift, vars syfte det är att få fler att samarbeta för att motverka ungas psykiska ohälsa på Gotland.

Henrik Strangel, VD på Länsförsäkringar på Gotland, hoppas att initiativet Mind Shift ska få fler på Gotland att samarbeta för att motverka vad han ser som en ohållbar situation när det kommer till ungas ohälsa. Under tisdagen gick startskottet med bland andra forskare, kyrkan, regionen och ungdomar.