Kommunal ekonomi

Filipstad i kris när försörjningen av nyanlända går över på kommunen

1:41 min

I Filipstad har kostnaderna för flyktingmottagandet ökat rejält nu när staten lämnat över stora delar av försörjnings- och etableringsansvaret på kommunen.

För Filipstads kommun låg kostnaderna för försörjningsstöd och placeringar av vuxna och barn på drygt 14 miljoner mer än det var budgeterat för under 2018.

I och med höstbudgeten försvann samtidigt många av de extra miljoner som regeringen lovat 32 av landets kommuner, varav Filipstad var en, för sitt arbete mot segregation. 

Per Gruvberger är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Filipstad. Han känner sig övergiven av staten.

– Det borde vara nationell finansiering, speciellt på de som står långt från arbetsmarknaden. Det är inte rimligt att det via socialbidrag ska hamna på några Bergslagskommuner på grund av att migrationsverket lagt många förläggningar här.