Populärt

Många norska pojkar vill ha HPV-vaccin

2:32 min

I Norge infördes HPV-vaccin även för pojkar i höstas – ett skydd mot det virus som orsakar livmoderhalscancer.

Intresset har varit mycket stort, säger överläkare Margrethe Greve-Isdahl vid det norska folkhälsoinstitutet.

Svenska regeringen har tvekat om att införa HPV-vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet, trots att det kan ge ett ökat skydd mot olika cancerformer hos både flickor och pojkar.

I Norge infördes HPV-vaccination för pojkar i höstas och redan nu är andelen vaccinerade pojkar hög, berättar överläkare Margrethe Greve-Isdahl vid det norska Folkehelseinstituttet.

– Det blev ett väldigt stort intresse, 87 procent av pojkarna har fått sin första dos, säger hon.

I Norge erbjuds både pojkar och flickor i sjunde klass att vaccinera sig mot HPV. 2009 infördes vaccinet för norska flickor och i höstas för pojkarna. Men i Sverige har det tagit längre tid. Vaccin för att skydda flickor mot livmoderhalscancer infördes i det svenska vaccinationsprogrammet 2010, men hittills har regeringen avvaktat med beslutet om pojkarna.

För snart två år sedan lämnade Folkhälsomyndigheten ett förslag till regeringen att införa allmän HPV-vaccinering för pojkar. Det skulle innebära att vaccinationen erbjuds alla pojkar gratis, vilket alltså är fallet för flickor sedan 2010.

Ett argument var att vaccinet skulle skydda pojkar mot andra cancerformer, till exempel i anus, penis och svalg. Men också att det skulle begränsa spridningen av viruset om även pojkar vaccineras.
När Norge erbjöd sina pojkar HPV-vaccin i höstas blev gensvaret stort. 87 procent har vaccinerats, vilket kan jämföras med siffran för svenska flickor som är lägre – 84 procent.

Orsaken kan vara en diskussion som pågått i Norge om HPV-relaterad cancer hos både män och kvinnor, säger Margrethe Greve-Isdahl.

– Helt klart är sjukdomsbördan störst hos kvinnor när det gäller HPV-relaterad cancer. Det är ungefär fyra kvinnor per man som får HPV-relaterad cancer. Men av jämlikhetsskäl så tycker vi att pojkar också ska ha möjligheten att skydda sig mot cancer, säger Margrethe Greve-Isdahl vid norska Folkehelseinstituttet.