Fler larm

Kraftig ökning av bränder i terräng i april

1:52 min

Antalet larm om bränder i terräng har ökat med 82 procent under april månad jämfört med april i fjol, visar SOS Alarms statistik.

– Vi har hittills i år under april månad fått in 82 procent fler larm om bränder i skog och mark än vad vi fick i april förra året, säger Sarah Hummerdal som är pressansvarig på SOS. 

Är det någon särskild del av landet som utmärker sig?

– Det kommer från hela landet men SMHI:s varningar för risk för brand är just nu från Skåne till Gävleborgs län.

Vad handlar larmen om mer specifikt?

– Det handlar om att det brinner i skogen eller i gräset. Mycket torrt fjolårsgräs som börjar brinna, säger Sarah Hummerdal.

Kraftiga bränder har startat på flera platser i Skåne och bland annat hindrat tågtrafik. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutade på tisdagen att sätta fyra helikoptrar i högsta beredskapsläge på två platser i södra Sverige: Göteborg och Växjö.

Marcus Sjöstedt som är meteorolog på SMHI säger att det är ovanligt torrt i markerna just nu.

– Den här tiden på året brukar vi generellt ha ganska torra förhållanden men nu har det inte kommit något regn på en till tre veckor på sina platser och det medför att det har blivit väldigt torrt jämfört med normalt.

Hur stor är risken för skogsbrand?

– I södra Sverige är den stor på många platser och i öppen och gles vegetation kanske till och med mycket stor.