Riksrevisionens granskning välkomnas på Marinmuseum

2:26 min

Riksrevisionen ska nu ta reda på om slopade entréavgifter har ökat tillströmningen av besökare till statens museer.

Riksrevisionens granskning kommer att ge en större chans att se om det har blivit en ökning av nya besökare på marinmuseet i Karlskrona.

Marinmuseum är ett av de museum som har fri entré för besökare och samtidigt drar till sig mycket turister under sommarsäsongerna.  

– Vi har en tjugoprocentig ökning och den ökningen är främst på sommaren, säger Ingrid Hall Root på Marinmuseet i Karlskrona.