Medlingen fortsätter

Tiden knapp att undvika SAS-strejk

2:23 min

I dag fortsätter medlingen mellan SAS och företagets piloter för att försöka undvika att en omfattande strejk bryter ut på fredag.

Fack och arbetsgivare är oeniga om piloternas arbetsvillkor och löneökningar och parterna är långt ifrån att enas.

– Jag har länge haft en övertygelse om att vi skulle hitta en förhandlingslösning men nu känner jag att jag är allvarligt bekymrad för det, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Transportföretagen flygbranschen. 

Innebär det att du ser att det finns stor risk att det blir strejk på fredag? 

– Jag är verkligen bekymrad över konfliktrisken, säger Torbjörn Granevärn. 

Tiden börjar bli knapp nu för piloterna på SAS att enas med flygbolaget om ett nytt kollektivavtal.

Medlarna träffade arbetsgivarsidan i går och ska träffa facket i dag. Om det blir aktuellt med ett bud kommer det troligen senare i dag för parterna att svara på i morgon, torsdag. 

Om de inte kommer överens blir det strejk från midnatt natten mot fredag. 

Det blir i så fall omkring 1 500 piloter i Sverige, Norge och Danmark som strejkar, nästan alla som arbetar på SAS. De som har biljetter bokade på fredag, lördag och söndag erbjuder bolaget nu att boka om. 

Positionerna beskrivs som låsta, och enda hoppet att undvika strejk är att parterna fortfarande pratar med varandra. 

Wilhelm Tersmeden är ordförande för Svensk pilotförenings SAS-sektion, han anser att de har halkat efter andra flygbolags löner och villkor när SAS gjorts lönsamt igen. 

– SAS måste erkänna de här skillnaderna så att vi kan börja prata konstruktivt. Just nu pågår samtal så jag hoppas att vi når en lösning och inte till strejk, säger han. 

Arbetsgivarsidan framhåller att SAS-piloterna är en välavlönad yrkesgrupp som tjänar i snitt 93 000 kronor i månaden, inklusive tillägg och traktamenten. 

– Om vi bara tar lönedelen så vill man öka sin lön och ersättningar med 13 procent, det ska ställas i proportion till märket på svensk arbetsmarknad som för 2019 är ungefär 2,3 procent, säger Torbjörn Granevärn. 

Men facket har en annan bild. 

– Jag menar att det är ett helt felaktigt påstående och jag har aldrig fått redovisat för mig hur de har räknat. Vi har många SAS-piloter som knappt tjänar en tredjedel av det. Det är inte rimligt att en SAS-pilot ska tjäna mindre än likvärdiga piloter i Skandinavien och i Europa, det är de skillnaderna vi måste kunna prata om, säger Wilhelm Tersmeden. 

Enligt SAS kommer all flygtrafik att ställas in vid en strejk förutom de omkring 30 procent av avgångarna som flygs av andra flygbolag. Men SAS flygplan kommer stå på marken. 

– Det är total arbetsnedläggelse och eftersom det är så många som är anslutna till Svensk pilotförening så räknar vi med att verksamheten kommer stå helt still, säger Torbjörn Granevärn på Transportföretagen.