En miljon arter riskerar att utrotas

1:30 min

Uppemot en miljon arter riskerar att utrotas på grund av mänsklig påverkan. Det är en av slutsatserna i en kommande rapport som tagits fram av FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

– Den hastighet på utdöende som dokumenterats är lika stor nu som den var när dinosaurierna dog ut, säger Torbjörn Eberhardt, forskningsledare vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Enligt rapporten riskerar en miljon av de drygt åtta miljoner arter som finns i världen idag att utrotas. Det är alla typer av arter som riskerar att försvinna och konsekvenserna skulle blir stora, menar Torbjörn Eberhardt.

– Vi är totalt beroende av den biologiska mångfalden. All mat vi äter, luften vi andas, upptag av koldioxid i skogar är knutna till de levande organismerna som utför de här tjänsterna åt oss. Det är dessa vi håller på att förlora nu.

Därför måste frågan om artutrotningen få större utrymme i debatten, menar Torbjörn Eberhardt.

– Det är katastrofalt dåligt. Detta är något många människor blundat för eller inte är medvetna om. Det är ett hot på samma skala som klimatförändringarna.