Skogsbränder

MSB: Sverige bättre rustat för bränder

1:03 min

Fler helikoptrar som står redo att vattenbomba uppflammande skogsbränder och fler depåer med släckutrustning ute i markerna ska göra Sverige bättre rustat hoppas Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Sommaren ser ut att bli rekordtorr och årets första skogsbränder har redan rasat.

Efter förra årets omfattande skogsbränder presenterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) de förberedelser som myndigheten har gjort i år. 

Sverige är bättre rustat i dag och utökade förberedelser har gjorts inför sommaren, enligt Anneli Bergholm Söder, chef på MSB:s operativa avdelning.

MSB stärker skogsbrandsberedskapen bland annat genom helikopterberedskap och utbildning i hur helikopterstöd används. Det är en nationell resurs som tidigare inte funnits. Det handlar bland annat om tillgång till upp till 30 helikoptrar som kan vattenbomba bränder samt fler skogsbranddepåer på känsliga platser. Enligt MSB har helikoptrarna en beredskapstid på 90 minuter. 

Antalet skogsbrandsdepåer utökas från 15 till 24 och innehåller bland annat slang som det fanns för lite av förra året. 

Myndigheten stärker samtidigt förmågan att stötta de aktörer som bekämpar bränderna med samverkan och ledning.