SJUKSKÖTERSKEBRISTEN

Sköterskor vägrar jobba extra utan höjd ersättning

1:58 min

Sjuksköterskorna i Luleå kommun vägrar ta extrapass eller sälja semestrar om inte semesterförmånen höjs.

Bakgrunden till de runt 80 sjuksköterskor i Luleå kommuns beslut, är att kommunen tidigare bestämt att lönen för många av sommarvikarierna kan bli högre än den för ordinarie personal i sommar. Om inte den ordinarie personalen skulle sälja sin semester eller ta på sig extrapass.

Nu vill sjuksköterskorna i kommunen att deras semesterförmån, alltså summan de får utöver timlönen om de skulle sälja sin semester och i stället jobba, ska bli högre.

I dagsläget ligger semesterförmånen på 9 000 kronor per vecka, men sjuksköterskorna i Luleå vill ha 15 000 kronor med hänvisning till andra kommuner i landet.

Om inte kommunen går med på att höja semesterförmånen har sjuksköterskorna bestämt sig för att varken sälja semestrar eller jobba extrapass under sommaren. Någonting som sjuksköterskan Heidi Carnudd tror kommer påverka verksamheterna.

– Det är många pass att lösa. Vi är Luleå kommuns högsta medicinska kompetens och utan oss går det helt enkelt inte runt.