دولت: اداره مهاجرت شیوه بررسی پرونده‌های تغییر دین را توضیح دهد

6:00 min

اکنون دولت از اداره مهاجرت خواسته که از شیوه کار خود با پرونده‌هایی که برمبنای تغییر دین و دیگر مسائل عقیدتی درخواست پناهجویی می‌دهند، به دولت توضیحات بدهد. این گزارش تا آخر امسال آماده خواهد شد.

نارضایتی پناهجویان و کلیساها از تصمیم اداره مهاجرت در زمینه پرونده‌های تغییر دین در این آواخر افزایش یافته‌است. مراد که در اصل نام دیگری دارد به بخش فارسی|دری رادیوی سویدن می‌گوید:

مراد از چهار سال به‌این‌سو در سویدن زندگی می‌کند و تاکنون دو جواب منفی به درخواست پناهجویی خود دریافت کرده و هیچ امیدی ندارد که جواب سومی مثبت باشد.

- جواب دادگاه‌های اداره مهاجرت نیز بر اساس تصمیم اولی اداره مهاجرت است. او اضافه می‌کند: ایمانت را با یک تعداد سوال‌ها اشتباه می‌سنجند و فعالیت‌ات را با دیدگاه اشتباه نادیده می‌گیرند.

در ماه جاری کلیساهای آزاد سویدن بیشتر از ۶۰۰ پرونده پناهجویی افرادی را که تغییر دین داده را بررسی کرد و گزارشی را منتشر کرد. دو سوم افرادی که بین سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ به اداره مهاجرت درخواست فرستادند و دلیل اصلی پناهجویی آن‌‌ها روی آوردن به مسیحیت بود، جواب منفی دریافت کردند.

این کلیساها شیوه کار اداره مهاجرت با این‌گونه پرونده‌ها را از نگاه حقوقی ناامن عنوان می‌کند. اداره مهاجرت اما این ادعا را رد می‌کند و رئیس حقوقی این اداره در سایت اداره مهاجرت بیان می‌دارد که این پرونده‌ها خیلی پیچیده است و هر یک این پرونده‌ها به‌صورت انفرادی بررسی می‌شود. آناهیتا پارسان، کشیش در کلیسای فارسی‌زبانان در هامربی، زیر سوال بردن ایمان پناهجویان از سوی اداره مهاجرت را اشتباه می‌داند.

- این دردناک است که ایمانداران واقعی جواب منفی دریافت می‌کنند. اداره مهاجرت همه را با یک چوب می‌زند.

برای افرادی که بعد از دریافت به جواب پناهجویی خود، دلیل تغییر دین را بیان می‌کنند به ندرت اقامت دریافت می‌کنند. مراد که قبل از آمدن به سویدن مسیحی شده‌بود و اساس درخواست پناهجویی او تغییر دین بود، گفته‌هایش مورد اعتماد اداره مهاجرت قرار نگرفته‌است. فعالیت آشکار در زمینه مسیحیت خطر بیشتر را متوجه پناهجو در کشور اصلی‌اش می‌کند، پس چرا مراد در این زمینه جانب احتیاط را رعایت نکرد و از فعالیت‌های تلویزیونی و اینترنتی فاصله نگرفت.

- مشکل من با تغییر دین آغاز شد نه اینکه من در زمینه مسیحیت مباشرت می‌کنم.

پناهجویانی که به درخواست اقامت خود جواب منفی دریافت کرده‌اند و راه برگشت به کشور اولی خود را ندارند با مشکلات زیادی زندگی مخفی خود را پیش می‌برند.
-  این پناهجویان وضعیت خوبی ندارند. با هر جواب منفی آرزوهای این افراد را به زمین می‌ریزد.