Afghanistan

Många civila dödade av internationella styrkor

1:58 min

För första gången står afghanska regeringsstyrkor och internationella styrkor för fler civila dödsoffer i kriget mot talibanerna, än vad talibanerna själva gör. Det konstaterar FN i en ny rapport som kom ut idag.

Rapporten som publiceras av FN i Afghanistan har räknat antal civila dödsoffer under årets första tre månader. Fram till slutet av mars har totalt 581 civila dödats i strider. Drygt 300 av dem i operationer som regeringsstyrkor i Afghanistan genomfört tillsammans med sina allierade, bland annat Nato. 

De flesta dödades i flygräder, enligt FN-rapporten som nämner ett exempel från mars där 13 civila dödades, av dem var 10 barn och 2 kvinnor, vid ett flyganfall mot mål i Kunduz.

Totalt, under samma period, har både antalet civila dödade och skadade minskat i jämförelse med samma period förra året. Antal civila dödsoffer blev 580 jämfört med nära 2018:s 800, medan nära 1200 civila blivit skadade i jämförelse med samma period från förra året, där siffran låg över 1500.

Å medan eld från Afghanska styrkor och dess allierade orsakade de flesta civila dödsfall under årets inledande kvartal, har talibanerna och andra militanta grupper orsakat flest skador bland civila. Över 700, skriver rapporten.

Enligt FN-organet UNAWA har drygt 11 000 civila skadats eller dödats mellan mars 2018 å mars 2019. Antal civila dödsoffer har överstigit 75 000 under de senaste 10 åren sedan FN-organet börjat dokumentera civila offer, skriver rapporten.