SVEKET MOT DAGBARNEN

Ströms slott hotas med straffavgift – efter ny tillsyn

2:31 min

Barnomsorgsföretaget Ströms slott får svidande kritik i en ny rapport från Trollhättan. Rapporten pekar på flera, allvarliga språkbrister inom utbildningen – igen.

Under en vecka i februari genomförde Trollhättan en tillsyn av Ströms slotts verksamhet.

Kommunens tjänstemän pratade med närmare ett 20-tal dagmammor men gjorde också besök hemma hos åtta dagmammor där de följde barnens utbildning och språkträning. Man tittade också på hur väl dagmammorna kunde svenska språket.

Trollhättan slår fast att språkbristerna finns kvar inom verksamheten, trots att kommunen pekat på samma brister i flera år. Det handlar både om pråkbrister bland dagmammorna, och som en följd, också brister i språkundervisningen för barnen.

Bland annat går det att läsa i rapporten att "...Den kommunikation som skedde bestod mestadels av enstaka ord såsom "bra", "nej", "sitt här", och "kom".

Man skriver också att "...barnen inte får tillgång till en pedagogisk verksamhet som stimulerar deras utveckling och lärande"

Nu föreslår tjänstemännen i Trollhättan Ström slott åtgärdar språkbristerna, annars kan straffavgifter på totalt 400 000 kronor komma i fråga.

 – Vi föreslår ett vite för att vi har sett de här bristerna tidigare och de är fortfarande kvar. Därför måste vi ta i hårdare och lägger ett vitesföreläggande, säger Ove Johansson, utbildningschef på Trollhättans kommun. 

Ström Slott har fram till den 1 september att presentera hur man tänker lösa bristerna. 

P4 Väst har vid flera tillfällen varit i kontakt med företagets vd Magnus Olsson men han har avböjt att kommentera.