Förskola

Linvägens förskola kan läggas ned: "Som en blixt från klar himmel"

2:08 min

Nyligen fick föräldrarna till barnen som går på Linvägens förskola i Valbo veta att det finns ett förslag att skolan ska läggas ned, för att det finns för få barn i förskoleåldern i Valbo.

Anna Sällberg, som har barn på förskolan, är med och driver en namninsamling för att försöka stoppa nedläggningen. 

– Det känns helt orimligt och förstås sorgligt om förslaget går igenom. 

Så sent som i mars fick föräldrarna veta att det är en enorm platsbrist i Valbo och förskolan fick ta emot extra barn på grund av det höga trycket. 

– Sedan helt plötsligt fick vi veta att det kommer bli ett vikande behov av platser framöver. Det kom som en blixt från klar himmel. 

Enligt Camilla Larsson, förskolechef i Gävle kommun, har de sett att efterfrågan på förskoleplatser i Valbo minskar och att det är en trend som kommer fortsätta flera år framöver.

På onsdagskvällen är föräldrarna inbjudna till ett informationsmöte. 

– Det är otroligt viktigt att vi tar hand om den oron som vi skapar med det här förslaget. Jag har förstått att det väckt många känslor och synpunkter, säger Camilla Larsson. 

Anna Sällberg hoppas på att de ska lyfta fram sina argument för att få bevara Linvägens förskola. 

– Först och främst hoppas vi att beslutet skjuts upp så att de ansvariga hinner tänka igenom förslaget. Allra helst vill vi förstås att förslaget dras tillbaka.

Beslutet om Linvägens förskola tas av utbildningsnämnden den 5 juni.