biologisk mångfald

Avgift för information om djur och växter oroar kommunekologer

2:23 min

Landets kommuner måste nu börja betala en avgift för att få tillgång till skyddsklassad information om var det finns känsliga djur- och växtarter.

Artdatabanken har beslutat om avgiften efter att den fått minskade anslag, något Vetenskapsradion tidigare rapporterat om. Men flera kommuner har inte råd att betala avgiften, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den biologiska mångfalden, menar kommunekolog Anna Tauson i Lilla Edet.

– Om man inte har tillgång till de här skyddsklassade arterna så finns det ju en risk att man missar den här informationen, säger hon.

Göta älv glittrar i solen, där kommunekolog Anna Tauson i Lilla Edets kommun några mil norr om Göteborg befinner sig för att spana efter den rödlistade kungsfiskaren, som ska ha ett bo här enligt Artdatabankens skyddsklassade fynddata.

– Just för fåglar är det de observationerna som indikerar att det finns en boplats, att fåglarna är stationära och kanske lägger ägg här.

För att skydda kungsfiskarna och andra sårbara djur och växter är informationen om var de lever bara tillgänglig för personer som på olika sätt jobbar med naturvårdsärenden.

Tidigare kostade inte den här tjänsten något, men i och med att Artdatabanken fått flera miljoner kronor mindre i anslag har man i år börjat ta ut en avgift. Något som Lena Sundin Rådström, chef på Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, beklagar.

– De som inte kan betala för avgiften får inte tillgång till den information som behövs för att kunna göra de naturvårdsärenden som krävs för att ta hänsyn till skyddsklassad data.

Flera kommuner protesterar nu och menar att man inte har råd att betala avgiften på mellan 20 000 och 30 000 kronor per år.

En av dem är just Lilla Edet, där Anna Tauson fattade beslutet eftersom det inte fanns budgeterat för den utgiften. Samtidigt menar hon att det nu finns en risk att många kommuner riskerar att missa information om var det finns hotade djur och växter.

– Så om man missar exempelvis en fågel som häckar som är en hotad art så riskerar ju den att försvinna om området exploateras eller dylikt.