Försvarsmakten ska se över sin bortsållning av alla med NP-diagnos

1:45 min

Försvarsmaktens nära förestående slopning av sin ADHD-regel kan vara ett första steg för att öppna dörren för fler soldater med neuropsykiatriska diagnoser.

Idag säger Försvaret blankt nej till alla som fått en sådan diagnos. De får inte ens mönstra, vilket P4 Värmlands granskning #diagnosenstängerdörrar visat.

Nu finns ett förslag från den försvarsmedicinska avdelningen om att öppna dörren för de som kan få sin ADHD-diagnos återkallad. Förslaget väntas fastställas inom kort, och samtidigt dras en större utredning igång.

- Vi kommer omedelbart att påbörja en större genomlysning av Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder och särskilt titta på neuropsykiatri, säger han.

Hör i klippet varför Försvarsmakten nu ser över sina kritiserade regler.