Kommunerna oroliga

”God beredskap att ta emot IS-återvändare”

2:26 min

Barn och vuxna som återvänder från IS-kontrollerade områden skapar oro hos kommunerna som ska ta emot dem. I dag samlade Center mot våldsbejakande extremism, CVE, ett 40-tal kommuner för att ge stöd och kunskap.

– Vi har en god beredskap, men facit kan vi inte ha nu, säger Jonas Trolle, chef för CVE.

– Vi har uppfattat en vilsenhet hos en del kommuner där man vill bredda ett kunskapsunderlag kring vad man kan förvänta sig vad gäller eventuella återvändare, som vi inte vet om när och i vilket skick de kommer.

Psykiatrin, Röda Korset, polisen, Säkerhetspolisen, Socialtjänsten. Det är många som på ett eller annat sätt är inblandade i att hantera de barn och vuxna som kommer hem till Sverige från tidigare IS-kontrollerade områden.

Enligt Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism är beredskapen att ta emot dem är god. Däremot finns det inga generella riktlinjer för hur kommuner ska agera och det kan resultera i att mottagande kommer se helt olika ut beroende på var återvändarna hamnar.

– Det kommer vara skillnader, det kommer vara insatser som är jättebra och det kommer vara insatser som är mindre bra. Men det finns en god intention och en vilja att göra bra, säger han.

Trots att Sverige är rustat finns det en oro hos landets kommuner. Inte minst på grund av hotbilden. Säkerhetspolisen utgår från att tiden med IS påverkar återvändarna på ett eller annat sätt. 

– Antagandet här är att man har varit i konfliktområdet att man eventuellt har påverkats i sin avsikt och eller i sin förmåga i att utgöra ett hot när man kommer tillbaka, säger Ahn-Za Hagström, analytiker på Säpo. 

Enligt Jonas Trolle är det trots allt rimligt att slå fast att beredskapen är god men effekterna av mottagandet, är det i dagsläget, för tidigt att uttala sig om, säger han. 

– Det är rimligt att slå fast att vi har en god beredskap men facit kan vi inte ha nu, det får vi se sen.