REGIONFULLMÄKTIGE

Nej till vårdcentral för personer med psykisk ohälsa

0:36 min

Det blir ingen vårdcentral med inriktning mot psykisk ohälsa i länet.

Ett förslag från Liberalerna om att inrätta en vårdcentral med inriktning mot psykisk ohälsa röstades ned i gårdagens regionfullmäktige.

Många politiker är ense om att psykisk ohälsa är ett stort och ökande samhällsproblem.

Så även socialdemokraten Peter Olofsson, men han sa att han sällan sett ett förslag som är så storstadsinriktat. Han menade att det är underförstått att en sån här vårdcentral hamnar i Umeå, och det strider mot Socialdemokraternas idé om en bred vård för så många som möjligt.

Omröstningen ledde till att motionen avslogs.