Kronan försvagas markant

Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

0:41 min

Riksbanken behåller styrräntan oförändrad på -0,25 procent men flaggar för att nästa höjning skjuts fram.

Kronan försvagas markant.

"Räntan väntas höjas igen mot slutet av året eller i början av nästa år och höjningarna därefter väntas ske i en något långsammare takt", skriver Riksbanken.

Tidigare var det sagt att höjningen skulle komma andra halvåret 2019.

På lite sikt bedöms nu räntan om ett år ligga kring noll. Tidigare prognos var cirka 0,25 procent. Ytterligare ett år senare, andra kvartalet 2021, bedöms räntan ligga kring 0,40 procent, mot tidigare spådom på runt 0,75 procent.

Orsaken är att inflationen är oväntat låg, enligt Riksbanksledningen. Inflationen, enligt måttet KPIF, väntas landa på 1,8 procent både i år och nästa år, vilket är lägre än tidigare bedömning och under Riksbankens eget mål på 2,0 procent.

"Oväntat låg inflation i både Sverige och omvärlden, låga räntor i omvärlden och osäkerhet om den globala utvecklingen understryker att det finns ett behov av att gå försiktigt fram med penningpolitiken", skriver banken.

Beskedet får den svenska kronan att falla tio öre mot både dollarn och euron. Mot dollarn noterar kronan den lägsta nivån sedan 2003.

Samtidigt meddelar Riksbanken att man ska köpa statsobligationer till ett värde av 45 miljarder kronor under 2019 och 2020, vilket motsvarar ungefär hälften av de obligationer som förfaller. Mot just det beslutet reserverade sig två av ledamöterna, Martin Flodén och Henry Ohlsson.

"De anser att ytterligare köp inte på ett tydligt sätt kommer att bidra till penningpolitikens måluppfyllelse, men att det finns risker förknippade med ytterligare köp", skriver banken.