Torrt i markerna

Majbrasor förbjuds i Sala – eldningsförbud infört

2:01 min
  • Räddningstjänsten i Sala och Heby kommuner har infört eldningsförbud på grund av den stora brandrisken.
  • Eldningsförbudet innebär att man inte får elda utomhus i skog och mark, men det är fortfarande tillåtet att grilla på sin egen tomt under säkra former.
  • Eldningsförbudet kommer troligen att innebära att det inte får tändas några majbrasor på Valborgsmässoafton.