"مجازات سنگین باعث کاهش ارتکاب قتل نمی‌شود"

5:13 min

دولت، پیشنهاد انجام تغییراتی قانونی را با هدف کاهش ارتکاب قتل در کشور، دراختیار شورای بررسی قوانین قرارداد. این تغییرات درصورت تصویب در پارلمان از سال آینده اجرایی خواهدشد.

 اما این پیشنهاد که بر اجرای کامل حکم زندان ابد تاکید دارد، با نظرهای متفاوتی روبرو شده و برخی از حقوقدانان آن را کارساز برای کاهش قتل در کشور نمی‌دانند.

در سوئد، زندان ابد می‌تواند به زندانی محدود و با مدت معین تبدیل شود. این مدت می‌تواند متفاوت باشد و تعیین آن نیز توسط دادگاه صورت می‌گیرد.

از سال ۱۹۶۵ تا سال ۲۰۱۳ درمجموع ۱۲۸ نفر که محکوم به زندان ابد بودند،  توانستند زندان‌های کوتاه‌تری به دست بیاورند.

بررسی درخواست‌های زندانیان برای کاهش میزان مجازات که در دادگاه‌های مختلف انجام می شد از سال ۲۰۰۷ بر عهده‌ی دادگاه اوره برو گذاشته شد. از این سال، تعداد زندانیان بیشتری توانستند زندان مدت‌دار بگیرند، اما درعوض مجازات زندان و سال‌های تعیین‌شده برای زندانی افزایش یافت. برای نمونه از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۴ تغییر زندان ابد به زندان محدود و مدت‌دار بطور متوسط به ۱۴ سال می‌رسید، اما در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ این مدت تا ۲۵ سال افزایش پیدا کرد.

اما در سال‌های ۲۰۰۰ و به ویژه پس از سال  ۲۰۰۹ تغییراتی در قانون داده شد و میزان مجازات قتل به حداقل ۱۰ سال کاهش داده شد. درطول این ده سال برای نمونه، به ده نفر حکم ۳۰ سال زندان به بالا و به ۳ نفر نیز حکم ۴۰ سال زندان به بالا داده شد.

پیشنهاد کنونی دولت اما تغییر دیگری در قانون و افزایش این مقیاس و بالابردن سال‌های زندان برای قتل است، با این هدف که از میزان قتل در کشور کاسته شود.

بهار وزیری، حقوقدان و وکیل مدافع در حوزه‌ی جرم و بزهکاری، در گفتگویی با بخش فارسی/دری رادیو سوئد می‌گوید نظر چندان مثبتی به موفقیت این تغییر ندارد.