Förslag: Skärpta straff för bidragsfusk

0:23 min

Straffen för bidragsbrott ska bli längre, och fler brott ska omfattas av lagen. Det är en del av förslaget som finansminister Magdalena Andersson (S) har presenterat i dag.

Förslaget om att fler brott ska omfattas av bidragsbrottslagen och att maxstraffen ska bli längre handlar om att stärka tilltron till välfärdsstaten, enligt finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

– Det här är ju pengar som vanligt folk runt om i vårt land behöver, säger hon.

Magdalena Andersson tillägger att fusket, både med skatter och bidrag, urholkar de offentliga finanserna, vilket slår mot satsningar på rättsväsende, utbildning, vård och infrastruktur.

Bland annat ska grovt bidragsbrott kunna ge sex års fängelse i stället för dagens fyra år, vilket gör att brottet när det gäller straffskala likställs med grovt bedrägeri och grovt skattebrott.

– Syftet är att det ska leda till att fler straffas och att straffen blir längre, säger finansministern.

Enligt förslaget förlängs samtidigt preskriptionstiden för ringa och vårdslöshetsbrott från två till fem år, då många av dessa brott enligt Magdalena Andersson i dag hinner preskriberas innan de har lagförts.

En annan del av förslaget är att fusk med tandvårdsstöd, arbetsmarknadspolitiskt stöd och assistansersättning som betalas ut direkt till assistansbolag i bidragsbrottslagen.

Förslaget som nu går ut på remiss ligger i linje med utredningar på området. Siktet är inställt på att reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Enligt finansministern är de skärpta regler som nu läggs fram bara ett steg på vägen för att motverka bidragsfusk.

– Det kommer att komma fler förslag, säger hon.