Metoo i kultursektorn lyckades bryta tystnaden – men ser inte mycket förändring

2:46 min

Kulturnytt har gjort en rundringning till de nio uppropen inom kulturområdet under metoo-hösten 2017.

Flera initiativtagare bakom metoo-upprop inom kulturområdet tycker att kampanjerna var lyckade och uppnådde sitt syfte.

Skådespelarnas #tystnadtagning, hårdrocksscenens #killtheking och film- och tv-arbetarnas #metoobackstage hade som syfte att synliggöra och bryta tystnaden kring de här frågorna. De upplever att syftet med själva uppropet uppnåddes genom att vittnesmålen nådde ut och fick ett stort genomslag i media.

Ett annat vanligt syfte som angavs var att stärka varandra genom att berätta med en röst, genom underskrifter och anonyma vittnesmål. Där anser musikbranschens #närmusikentystnar och dansares #tystdansa, bland flera andra, att syftet uppnåddes.

Men många säger också att mer konkreta saker behöver hända. Sedan en tid tillbaka samlas alla hashtags som skapades under metoo i en samordnad förening. De jobbar nu under gemensam flagg för att åstadkomma verklig förändring.

Mer information och hela enkätsvaren finns att läsa här