Fotboja och samhällstjänst

Fler anmälningar om misskött frivård

2:14 min

Om en person som avtjänar straff utanför fängelse till exempel struntar i sina möten med Kriminalvården leder det i dag oftare till påföljder än vad det gjorde för fyra år sedan

Martin Weyler som är ordförande för övervakningsnämnden i Eskilstuna menar att Kriminalvården tidigare har brustit i att ge konsekvenser till misskötsamma personer.

– Den signalen spreds på bygden, att det spelar ingen roll om man inte går till frivården. Det händer ändå ingenting. Det skapar en situation där man dels inte får den hjälp man behöver, men också att man får en syn som rimmar illa med vad lagstiftarna vill: Nämligen att det ska vara ingripande påföljder, säger Martin Weyler.

Frivården övervakar personer som till exempel är villkorligt frigivna eller övervakas med hjälp av fotboja. Om dessa missköter sig kan Kriminalvården ta ärendet till övervakningsnämnden som kan fatta beslut om olika typer av repressalier.

Det kan handla om allt från beslut om nya regler att följa till att frihetsberöva personer. Sådana typer av beslut har ökat med över 50 procent mellan 2014 och 2018, från drygt 7000 till 10700 stycken.

Emma Ekstrand, enhetschef över Kriminalvårdens frivård säger att det inte går i att utesluta att frivårdsdömda missköter sig allt mer, men att den främsta orsaken till ökningen är att Kriminalvården nu för tiden oftare anmäler till övervakningsnämnderna om personer till exempel missbrukar eller struntar i möten.

– Vi har jobbat med den här frågan inom Kriminalvården. Om klienter missköter sig ska det ge konsekvenser och att det anmäls till övervakningsnämnd som får besluta om åtgärder, säger hon.   

2014 började Kriminalvården arbeta utifrån en nationell handbok där det står hur man ska agera när personer som är dömda till frivård missköter sig. Emma Ekstrand menar att man därför jobbar mer enhetligt nu över hela landet.

– Jag tror att bristerna i första hand var att det var olika. Att man fick olika typer av hantering beroende på klient, säger Emma Ekstrand, enhetschef på Kriminalvårdens frivård.