Klimatförändringar

Forskare vill veta när du ser vårtecken

2:01 min

Allmänhetens observationer av hur långt våren kommit i hela landet används av projektet Vårkollen för att förstå hur klimatförändringar påverkar växtlivet.

Just i år blir det extra intressant med tanke på de tidiga vårtemperaturerna.

– Det kan indikera hur det kan bli i framtiden om vi har ett förändrat klimat, säger Ola Langvall vid Sveriges Lantbruksuniversitet och samordnare för Svenska fenologinätverket.

Har ni sett gula tussilagon i dikeskanten eller har björkarnas lövsprickning kommit igång?

I projektet samlar Svenska botaniska föreningen och Sveriges lantbruksuniversitet in observationer om sex olika vårtecken runtom i landet kring valborg, som exempelvis blommande blåsippor, sälg och hägg.

I år kom vårtemperaturerna ovanligt tidigt i hela Sverige och på en del håll har det redan hunnit bli meteorologisk sommar. Men när våren kommer igång tidigt kan det också bli problem för växterna, menar Ola Langvall.

– Det som kan hända när det blir så tidigt är att det kommer bakslag med minustemperaturer på nätterna som gör att växterna tar skada av frosten.

Vårkollen startade 2015 och har tidigare visat att björkarnas lövsprickning hunnit längre norrut än vad som var normalt så här års för drygt 100 år sedan, säger Ola Langvall.
 
– Förr i tiden började lövsprickningen på björk runt första maj i allra sydligaste Sverige. De senaste åren när vi haft Vårkollen så har vi sett att vi haft lövsprickning ända upp i Mälardalen, säger han.