Torkan i Sverige

Utbildning ska effektivisera släckningsarbete vid skogsbränder

1:47 min

Efter lärdomar från skogsbränderna i fjol utbildas räddningspersonal i hela landet för att förbättra brandbekämpningen från luften. Anna Henningsson som är räddningschef i östra Blekinge är den som håller i utbildningen.

Samtidigt som skogsbränder härjat i södra Sverige den senaste veckan - så måste brandbekämpningen från luften förbättras. Nu genomför därför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en utbildning runt om i landet.

Både Västmanland 2014 och förra sommaren visade bland annat att luftinsatserna satts in för sent, säger utbildningsledaren Anna Henningsson:

– Ja, tidigare har man nog som brandbefäl väntat tills det verkligen har skitit sig i branden. Vi har satsat allt vi kan på marken initialt och till slut när vi verkligen tappar kontrollen över branden, då först larmar man helikopter. Så det är ett omtänk och omsvängning vi gör.

I onsdags meddelade MSB att avtal tecknats med privata helikopterföretag som snabbt ska kunna hjälpa till med vattenbombning av skogsbränder. Samtidigt behöver alltså styrningen av luftresurserna bli bättre och därför utbildas nu kommunala räddningstjänster, privata helikopterföretag och Försvarsmakten tillsammans av MSB.

När räcker det till exempel med mindre helikoptrar, när ska försvarets större maskiner kallas in och när är flammorna så stora att det är lönlöst? Det är något som insatsledarna måste ha koll på säger utbildningsledaren Anna Henningsson som är räddningschef i östra Blekinge.

– Ja, vi vill att man ska använda helikoptrarna på rätt sätt. Av erfarenhet från förra sommaren då det ibland släpptes vatten i det området som skulle brinna för att man vill bränna bort allt brännbart och då blir det ju helt kontraproduktivt, säger Anna Henningsson och fortsätter:

– Vi försöker också hitta kommunikationsvägarna. Man har styrt helikoptrar med sms och det blir väldigt ineffektivt när man sitter och skickar sms till någon befälhavare som ska läsa det här uppe i luften om var jag vill ha mitt vatten.

Nu har ju skogsbrandssäsongen redan startat i år - borde inte den här utbildningen ha genomförts tidigare?

– Ja, det kan man tycka, vi körde utbildningen i Linköping förrförra veckan. Men en så torr april som vi ser nu, vi trodde nog inte att vi skulle kunna se den här utvecklingen.

Vid utbildningstillfället vid försvarets helikopterflottilj i Luleå fanns också flygplan och personal från kustbevakningen på plats, och kursdeltagaren Conny Qwarforth, befäl vid räddningstjänsten i Umeå, tycker det var givande.

– Jag, tycker den var jättebra, vi har ju liksom jobbat var för sig på kammaren och vi måste ju samarbeta bättre för att klara en sådan här sommar till som förra sommaren.