Träföretag till Irland

Fyra träföretag från länet ska visa upp sig på en stor byggmässa på Irland i september.
Boendestandarden på Irland är dålig och behovet av trä är stort, eftersom det nästan inte finns någon skog på Irland. Ett av företagen som hoppas på Irland som exportmarknad är Junsele Timmerhus. -Huvudmålet är att hitta en marknad för vinterhalvåret när vi har lågsäsong här hemma, säger Roger Johansson på företaget som började förra året med att tillverka timmerhus maskinellt.