Försvaret: Sverige bör avstå kärnvapenförbud

2:34 min

I går var sista dagen att tycka till om utredningen av vad det skulle innebära om Sverige anammar FN-konventionen om ett kärnvapenförbud.

En av de som avråder från att ratificera förbudet mot kärnvapen är Försvarsmakten.

– Det är en samlad analys som bygger på den försvarspolitiska inriktning vi arbetar med. Den kräver bland annat en mängd samarbeten med länder runt omkring oss både i närområdet men också i världen, säger Michael Claesson, chef för militärstrategisk inriktning vid Försvarsmaktens högkvarter.

– Effekterna för dessa samarbeten skulle bli så pass negativa i vår bedömning att det blir svårt att fullfölja den inriktning som regeringen har ålagt oss.

Försöken att avskaffa kärnvapen har gått trögt de senaste decennierna men för två år sen röstade Sverige, som ett av 122 länder, i FN igenom en konvention om ett totalförbud. Den är tänkt att svartmåla all typ av användning av kärnvapen för att på sikt minska hotet för den massförstörelse de kan orsaka.

Men USA och andra Natoländer, som uttalat har kärnvapen som en central del av sin avskräckningsstrategi, har enligt medieuppgifter varnat Sverige för att de kan dra sig ur militära samarbeten med Sverige om riksdagen ratificerar konventionen.

Den rödgröna regeringen tillsatte en utredning som i januari landade i att Sverige inte bör anamma konventionen. 
  
– Vi har inte uppfattat någon typ av påtryckningar eller hot eller något annat i den stilen. Att det finns en dialog – ja, säger generalmajor Michael Claesson.

Har du suttit i möten med amerikanska företrädare om det här?

– Inte om detta.

En av de som tycker tvärtom är Svenska Röda korset, med ordförande Margareta Wahlström.

– Vi har länge argumenterat – o den internationella humanitära rätten, som ju har till syfte både att skydda civila o stridande, har tydligt tagit ställning för – att det här är ett vapen som har oproportionerlig effekt.

- Utredningen har fått tillgång till allting som Röda korset kan – vi har tillsammans med Internationella röda korset haft otaliga möten - och ändå lyser analysen med en... analysen tar inte upp de humanitära konsekvenserna som ju handlar om mänsklighetens överlevnad faktiskt .

Enligt UD har många hört av sig med synpunkter på utredningen, och när alla skrivelser har gåtts igenom ska regeringen bestämma sig för att underteckna eller inte.

I dagsläget saknas dock stöd i riksdagen för att sedan ratificera konventionen.

Hittills är det 70 länder som undertecknat konventionen – däribland Irland och Filippinerna och Kazakstan, medan 23 har gått hela vägen och ratificerat – till dem hör Sydafrika, Österrike och Mexiko.

50 ratificeringar krävs för att konventionen om att förbjuda kärnvapen träder i kraft – åtminstone för dem som anslutit sig.