GRUVPLANERNA I KALLAK OCH LAVER

Demonstration mot regeringens gruvpolitik

2:48 min

Ett hundratals personer demonstrerade på igår lördag mot regeringens gruvpolitik och gruvplanerna i Laver i Älvsbyn och Gállok i Jokkmokk, rapporterar Sameradion. "Skriv om minerallagen" och "Ratificera ILO-konventionen 169" var två av budskapen.

Det är ett flertal organisationer och aktionsgrupper som står bakom demonstrationen, bland annat Urbergsgruppen samt ungdomsorganisationerna Fältbiologerna och Sáminuorra.

Demonstranterna anser att både naturens och människornas rättigheter har fått stryka på foten på grund av gruvdriften i Sverige.

Flera planerade gruvprojekt pekas ut också som hotfulla mot både miljö och mänskliga rättigheter, bland annat Gállok utanför Jokkmokk, Laver utanför Älvsbyn och Rönnbäck utanför Tärnaby.

-Jag tycker det är jättesorgligt. Jag förstår inte hur folk kan förstöra naturen. De har ingen respekt för oss som bor i närheten heller. Det är jättetråkigt, säger en av demonstranterna, Astrid Lindstrand Tuorda, som bor en mil från den planerade järnmalmsgruvan i Gállok, utanför Jokkmokk.

Inför demonstrationen har arrangörerna skickat ett brev till näringsminister Ibrahim Baylan, bland annat med förslag om att ändra minerallagen, att riva upp regeringens mineralstrategi samt att ratificera ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter.

Demonstranterna föreslår också höjda mineralavgifter, sänkta skattesubventioner för gruvindustrin samt bättre återvinning av metaller från slagghögar och deponier.

Ibrahim Baylan har inte velat kommentera brevet från gruvdemonstranterna.