Väder och klimat

Mer extremvindar till havs

2:16 min

Världens oceaner har blivit stormigare, visar ny forskning. Den australiska studien matchar de modeller som spår mer extremväder i takt med att det blir varmare.

I den nya studien har forskare vid University of Melbourne i Australien använt sig av mätdata från 31 satelliter och drygt 80 bojar utplacerade runt om i världshaven, och kommit fram till att det skett en liten medelökning av våghöjd och vindhastighet till havs de senaste 33 åren.

– Det är framför allt extremvindarna som blir starkare, säger Göran Broström, professor vid institutionen för marina studier vid Göteborgs universitet.

Den största ökningen har skett i Södra oceanen, där extrema vindar har ökat med 1,5 meter per sekund, eller åtta procent under den här perioden.

– När man får varmare klimat så får man mer vattenånga i atmosfären, och det gör ju att man kan driva starkare lågtryck,  säger Göran Broström, och fortsätter:

– Så det är en möjlig förklaring till att just den här trenden att man får starkare stormar och även högre vågor som är den tydligaste trenden man ser i den här studien,

Studien som nu publiceras i tidskriften Science matchar FN:s klimatpanels beräkningar att ett varmare klimat ger mer extremt väder.

Samtidigt säger Göran Broström att det behövs mer forskning för att ta reda på om resultatet beror på naturliga cykler eller på just klimatförändringar eftersom studien bygger på en så kort tidsperiod.
Men han menar att en kraftigare vind till havs är något som kan få konsekvenser:

– Vågor är ju ett stort problem för sjöfart, och även då vågor mot land som förstör olika strukturer.

– Just svenska kusten ju ganska förskonad mot de förändringar i vind och våg som man ser, men Storbritanniens kust, Irland och Norge - de områden där man redan i dag har stora problem med våghöjd, där kan det ju bli besvärligt med olika operationer till havs, säger Göran Broström.

 

Referens: I. R. Young och A. Ribal. "Multiplatform evaluation of global trends in wind speed and wave height". Science. DOI: 10.1126/science.aav9527 (2019)