Rådgivning

Välmående djur bra för lönsamheten – och klimatet

1:56 min

Djur som mår bra är en viktig del i ett klimatsmart och lönsamt lantbruk. Det menar rådgivarna bakom Klimatkollen, som tipsar lantbrukaren om hur gårdens klimatavtryck kan minska.

– Djur som mår bra de växer bättre, de mjölkar bättre, säger Jannike Andersson, rådgivare för Greppa näringen, ett samarbete mellan olika lantbruksintressenter.

Deras rådgivningstjänst Klimatkollen ger lantbrukaren tips om hur gårdens klimatavtryck kan minska samtidigt som lönsamheten kan öka. 2016 gjordes 62 rådgivningar och förra året hölls 114 rådgivningstillfällen. 

Klimatkollen ges av Greppa näringen, som drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), länsstyrelserna och företag inom lantbruket.