PFAS-drabbade kan få svårt att få skadestånd

3:18 min

Det kan bli svårt att få skadestånd för skador och sjukdomar som kommer från PFAS. Det säger toxikologen Mattias Öberg.

Senare i år ska rättegången om PFAS-fallet i Kallinge hållas, där det ska avgöras om drabbade Kallingebor har rätt till skadestånd. PFAS är ett hormonstörande ämne och risken är att Kallingeborna drabbats av negativa hälsoeffekter. Men det kan vara svårt att bevisa rent juridiskt, enligt Mattias Öberg, docent i toxikologi vid Karolinska institutet.

– Det kan bli så att en effekt inte syns vid en undersökning. Det kan också vara så att effekter visas först långt senare. Och då blir det svårt att bevisa långt senare att skador man fått beror på det här ämnet.

Mattias Öberg arbetar nu med ett nytt sätt att se på risk som grundar sig på sannolikhet och beräkningar av hur stor andel av en befolkning som drabbas, snarare än hur många som ligger över gränsvärden för PFAS.

– Jag hoppas att metoden vi utvecklar kan bli ett verktyg för myndigheter för att bedöma situationer som Ronneby.

Men när det gäller många folksjukdomar så kan det bli svårt juridiskt för drabbade Kallingebor att begära skadestånd.

– Är man utsatt för ett kemiskt ämne så kan man drabbas av nånting som folk i ens omgivning drabbas av ändå, som hjärtsjukdomar eller en stroke. Det kan vara statistiskt omöjligt att knyta det till det kemiska ämnet, säger Mattias Öberg.