کم‌تحرکی روزمره بر زندگی نوجوانان چیره شده است

2:04 min

بنا بر گزارش یک پروژه تحقیقی در اداره امور تندرستی عمومی، کودکان و نوجوانان سوئد بخش بزرگی از زندگی روزمره را در حال نشستن یا ایستادن می‌گذرانند.

ماریتا فریبری، سرپرست پروژه‌ی یاد شده، این بی حرکتی چشمگیر را بسیار نگران کننده توصیف می‌کند.

در پروژه‌ی تحقیقی امسال اداره‌ی أمور تندرستی عمومی، اندکی بیش از ۸۰۰ دانش آموز از گروه‌های سنی ۱۱، ۱۳ و ۵ ساله شرکت داشته‌اند.

این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۰ درصد ساعات بیداری کودکان و نوجوانان به بی حرکتی می گذرد.

تحقیق یاد شده نشان می‌دهد که این کودکان و نوجوانان تنها در ۱۰ در صد از ساعات بیداری پرتحرک هستند یعنی حرکاتی می‌کنند که برای نمونه باعث افزایش تپش قلب می شود. ۲۰ درصد ساعات بیداری نیز صرف حرکت‌های به اصطلاح منفعل یعنی حرکاتی خفیف است، حرکاتی که معادل قدم زدن آهسته است. به این ترتیب، ۷۰ درصد ساعات بیداری کودکان و نوجوانان به بی حرکتی می گذرد. در این مدت یعنی در ۷۰ درصد ساعات بیداری، این کودکان و نوجوانان در حالت نشسته، نیمه خوابیده یا درازکشیده هستند.

ماریتا فریبری یافته‌های این تحقیق را غیرمنتظره توصیف می‌کند و می‌گوید ما فکر می‌کردیم که بی‌‍حرکتی کمتر از میزانی است که این تحقیق نشان می‌دهد. او تاکید می‌کند که در این تحقیق نیز رابطه‌ی مثبت میان تحرک و سلامتی دیده می‌شود یعنی کسانی که پرتحرک هستند از سلامتی بیشتری برخوردارند.

پژوهشگر: شاید نشستن طولانی مدت جلو کامپیوتر یکی از علت‌های بی حرکتی کودکان و نوجوانان باشد.

پروژه‌ی تحقیقی یاد شده به دلیل کم‌حرکتی کودکان و نوجوانان نپرداخته است اما به گفته‌ی ماریتا فریبری، این موضوع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فریبری ادامه می‌دهد که شاید نشستن طولانی مدت جلو کامپیوتر یکی از علت‌های بی حرکتی کودکان و نوجوانان باشد.